CENOVNIK

!!!CENOM OBUHVAĆENO SE NALAZI NA DNU STRANE!!!

TIP 27    Pbr: 31,04    7.100 €

TIP 30    Pbr: 34,93    7.600 €

TIP 35    Pbr: 39,08    8.700 €

TIP 36    Pbr: 40,80    8.800 €

TIP 40    Pbr: 44,24    9.400 €

TIP 44A    Pbr: 48,38    9.800 €

TIP 44B    Pbr: 50,38    9.800 €

TIP 52    Pbr: 55,61    10.400 €

TIP 57    Pbr: 61,83    11.000 €

TIP 59    Pbr: 64,05    11.400 €

TIP 66    Pbr: 70,56    12.800 €

TIP 68    Pbr: 75,26    13.100 €

TIP 77    Pbr: 82,31    14.500 €

TIP 81    Pbr: 90,61    15.300 €

TIP 86    Pbr: 95,65    16.100 €

TIP 90    Pbr: 101,72    16.700 €

TIP 101    Pbr: 110,22    18.500 €

TIP 105    Pbr: 121,30    19.500 €

TIP 110    Pbr: 125,80    20.000 €

TIP 117    Pbr: 133,86    21.000 €

TIP 127    Pbr: 139,16    22.500 €

TIP 135    Pbr: 146,90    23.200 €

GOLIJA 30    Pbr: 35,14+21,01    10.000 €

GOLIJA 40    Pbr: 40,55+24,74    12.000 €

GOLIJA 64    Pbr: 64,77+38,79    15.000 €

 

Pbr: : Bruto površina objekta u metrima kvadratnim.

CENOM OBUHVAĆENO:

1. Zidovi fasadni i pregradni, kroz njih postavljena gibljiva creva za razvod struje(struja nij erazvedena);

2. Krovna konstrukcija, daščanje krova, ter hartija, letva, crep;

3. Oblaganje streha i venaca;

4. Oblaganje zidova sa unutrašnje strane i plafona gips pločama, gletovanje i malanje u dva premza;

5. Oblaganje zidova sa spoljašnje strane građevinskim stiroporom 40mm, malterisanje i izrada fasade;

6. Postavljanje oluka;

7. Ugrađivanje fasadne stolarije sa kapcima, zastakljene staklom;

8. Ugrađivanje unutrašnje stolarije;

9. Postavljenje ograda na terasama i mazanje svih vidnih drvenih površina sadolinom u dva premaza;

10. Utovar, prevoz i istovar kuće;

11. Montaža;

    Ostali zanatski, instalaterski i građevinski radovi se mogu naknadno ugovoriti, kao i projektna dokumentacija.